prozorivrata

Sistem aluminijumske podkonstrukcije namenjen prihvatanju posebno formiranih kaseta fiksiranih skrivenim nosačima i prihvatajućim elementima veze u obliku malih kutijastih aluminijumskih cevi (kutija-box) po kojima je ovaj sistem i dobio naziv. Suvi je postupak montaže, a kompletnu pripremu kaseta je moguće odraditi u radioničkim uslovima. Tako pripremljene kasete se na gradilištu samo slažu prema planiranim pozicijama na fasadi.

Preuzmite tehnički opis VENT BOX sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni ili horizontalni
 • sklop za vešanje panela
 • fasadna obloga

fasade

Sistem aluminijumske podkonstrukcije namenjen prihvatanju posebno formiranih kaseta fiksiranih skrivenim nosačima i vidnim prihvatajućim elementima veze u obliku osovina u predelu fuga. Pripremu kaseta je moguće odraditi kompletno u radionici, kako bi na gradilištu ovaj suvi postupak montaže bio brz i efikasan. Naziv je dobio prema načinu postavljanja kasetnih obloga na manje nosače, koji se pozicioniraju klizanjem na noseći deo podkonstrukcije i kasnijim fiksiranjem na istu (klizač-slider).

Preuzmite tehnički opis VENT SLIDER sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni Ω profil
 • sklop za vešanje panela
 • ugaona ojačanja kaseta – L profil dužine 22mm
 • fasadna obloga

vent

Sistem aluminijumske podkonstrukcije namenjen prihvatanju posebno formiranih kaseta fiksiranih skrivenim nosačima i vidnim prihvatajućim elementima veze u obliku osovina u predelu fuga, bolcnama, po čemu je sistem i dobio naziv (bolcna-bolt). Suvim postupkom ugradnje, gotove kasete se preko posebno bočno ukrojenih falceva kače na horizontalno postavljene bolcne.

Preuzmite tehnički opis VENT BOLT sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni
 • prihvatajući element – bolcna dužine 60mm
 • ugaona ojačanja kaseta – L profil dužine 22mm
 • fasadna obloga

profiliopstenamene

Sistem aluminijumske podkonstrukcije koji je namenjen prihvatanju posebno formiranih ,,kaseta“, vrlo pogodan za oblaganje ne samo zidnih površina, već i stubova, plafona, niša i drugih komplikovanijih zona na objektu. Prepoznatljiv po naglašenim fugama na fasadi, najčešće u kontrasnim bojama. Takav vizuelni efekat se postiže ubacivanjem i fiksiranjem EPDM guma u fuge, a celokupni utisak je da je fasada zaptivena (gasket-zaptivka). Izuzetno praktičan način montaže, ne zahteva izuzetnu preciznost, a postupak ugradnje je suvi.

Preuzmite tehnički opis VENT GASKET sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni ili horizontalni
 • profil za fiksiranje kaseta – skraćeni L profil
 • prateći materijal za popunjavanje fuga – EPDM gume i opciono strukturalni silikon
 • fasadna obloga

katalozi

Sistem aluminijumske podkonstrukcije koji je namenjen prihvatanju posebno formiranih i pripremljenih kaseta. Njihova montaža je izuzetno laka, zbog lako uklopljivog sklopa, koji čine dva posebno projektovana aluminijumska profila, koji idealno naležu jedan na drugi (fit-sklop). Prepoznatljiv je po elegantnim fugama na fasadi, širine svega 9mm, a ukoliko se plastificira prihvatni profil, fuga može biti i u boji. Deo pripreme se vrši u samoj radionici, a postupak ugradnje je suvi.

Preuzmite tehnički opis VENT FIT sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni ili horizontalni
 • profil za prihvatanje kaseta
 • spojna guma – tampon guma između prihvatnog i naležućeg profila
 • fasadna obloga

Pratite nas i na