UNIT 65 element fasada

  PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

prozorivrata

UNIT 65 element fasada prati trendove savremene arhitekture i zahtevima za visokim stepenom energetske efikasnosti, prefabrikacije i brze, efikasne montaže bez skele.

Element fasada se sastoji pojedinačnih prefabrikovanih modula koji se gotovi dopremaju na gradilište i slažu sa unutrašnje strane objekta uz pomoć krana i bez montiranja skele.
Puna radionička priprema elemenata osigurava brzu montažu na objektu, jer je nakon postavljanja aluminijumskih kotvi na fasadu za dalji rad neophodan je samo namenski kran ili dizalica za pozicioniranje elemenata i njihovo zaključavanje na poziciju. Sam način sklapanja i povezivanja fasadnih modula projektovan je tako da omogući diletaciju u svim ravnima bez ugrožavanja nosivosti same fasade što UNIT 65 element fasade čini izuzetno pogodnim za ugradnju na lokacijama sa izraženom seizmičkom aktivnosti.

  • izuzetne termičke performanse uz dvoslojne i troslojne pakete stakla
  • potpuna prefabrikacija u radionici
  • montaža na objektu bez skele


  Preuzmite kataloge

prozorivrata

UNIT 65 strukturalna element fasada nudi izgled kompletno staklene fasade koja je potpuno u skladu sa aktuelnim trendovima savremene arhitekture i svedenog luksuza uz izuzetno nizak koeficijent termoprovodljivosti od Uf 0,89 W/m²K.

Strukturalna element fasada se sastoji pojedinačnih prefabrikovanih modula koji se gotovi dopremaju na gradilište i slažu sa unutrašnje strane objekta uz pomoć krana i bez montiranja skele.
Puna radionička priprema elemenata osigurava brzu montažu na objektu, dok se eertikalne i horizontalne EPDM zaptivke nalaze se na svim spojevima gde aluminijumski profili ulaze jedni u druge, dok je po svim osama omogućena dilatacija i rad pojedinačnih modula, bez narušavanja opšte konstruktivne nosivosti same fasade.

Svojim tehničkim i vizuelnim karakteristikama UNIT 65 strukturalna element fasada spadaju u sam vrh ponude ostakljenih fasada.

 • izuzetne termičke performanse do Uf=0,89 W/m²K.
 • potpuna prefabrikacija u radionici
 • luksuzni izgled čisto staklene fasade


Preuzmite kataloge

prozorivrata

UNIT 65 polustrukturalna element fasada nudi savremenu opciju staklene fasade sa naglašenim aluminijumskim ramovima. Svaki prefabrikovani modul nosi sopstveni integrisani ram, što nudi mnogobrojne dizajnerske mogućnosti i kombinacije boja ramova i stakla. I pored svoje modularne konstrukcije i izloženih aluminijumskih okvira nudi zavidne performanse i koeficijent provodljivosti od Uf=1.1 W/m²k.

Svojim tehničkim i vizuelnim karakteristikama UNIT 65 polustrukturalne element fasade spadaju u sam vrh ponude ostakljenih fasada.

 • izuzetne termičke performanse do Uf=1,1 W/m²K.
 • potpuna prefabrikacija u radionici
 • dinamičan izgled fasade i velika mogućnost kombinovanja


Preuzmite kataloge

Pratite nas i na