UNIT 65 element fasada

prozorivrata

UNIT 65 element fasada prati trendove savremene arhitekture i zahtevima za visokim stepenom energetske efikasnosti, prefabrikacije i brze, efikasne montaže bez skele.

Element fasada se sastoji pojedinačnih prefabrikovanih modula koji se gotovi dopremaju na gradilište i slažu sa unutrašnje strane objekta uz pomoć krana i bez montiranja skele.

U ponudi se nalaze dva različita dizajnerska rešenja: Polustrukturalna i Strukturalna element fasada. Kod Polustrukturalne UNIT 65 fasade akcent je stavljen na naglašene aluminijumske profile, a koeficijent provodljivosti iznosi Uf 1.1 W/m²k. Sa druge strane Strukturalna fasada svedenog je dizajna i odlikuje se još nižim koeficijentom provodljivosti od Uf 0,89 W/m²K.

Puna radionička priprema elemenata osigurava brzu montažu na objektu. Nakon postavljanja aluminijumskih kotvi na fasadu za dalji rad neophodan je samo namenski kran ili dizalica za pozicioniranje elemenata i njihovo zaključavanje na poziciju. Vertikalne i horizontalne EPDM zaptivke nalaze se na svim spojevima gde aluminijumski profili ulaze jedni u druge, dok je po svim osama omogućena dilatacija i rad pojedinačnih modula, bez narušavanja opšte konstruktivne nosivosti same fasade.

Svojim tehničkim i vizuelnim karakteristikama element fasade spadaju u sam vrh ponude ostakljenih fasada.

  • izuzetne termičke performanse uz dvoslojne i troslojne pakete stakla
  • potpuna prefabrikacija u radionici
  • montaža na objektu bez skele


Preuzmite kataloge

Pratite nas i na