Tehnologija

    PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

full width nova

FABRIKA ZA EKSTRUZIJU ALUMINIJUMA

Marta 2002. godine u okviru firme TEHNOMARKET započela je sa radom Ekstruzija aluminijumskih profila. Proces ekstrudiranja obavlja se na presi američke proizvodnje BLH kapaciteta 2000 tona sa potpuno kompjuterizovanim procesom rada. Za proizvodnju profila koriste se najkvalitetnije legure 6060 i 6063 na bazi primarnog aluminijuma.

Proizvodni program novog pogona obuhvata profile iz tri oblasti primene:

industrijske
arhitektonske
trgovačke

Profili namenjeni industriji i zanatstvu rade se u skladu sa posebnim zahtevima klijenata i prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji.

Arhitektonski profili namenjeni građevinarstvu i uređenju objekata, a najviše izradi prozora, vrata i fasada, projektovani su u okviru dizajnerskog tima naše firme. Ovi profili izdvojeni su u sledeće grupe: sistem bez prekida termičkog mosta, sistem sa prekidom termičkog mosta, sistem aluminijum-drvo, sistem za kontinualne fasade, sistem za polustrukturalne fasade i sistem neprobojnih konstrukcija.

Trgovački profili se ekstrudiraju za najširu primenu i predstavljeni su u proizvodnom programu preko širokog spektra oblika (L, T, kutije, cevi itd.) i dimenzija.

Saradnja sa naručiocima naših profila obavlja se preko specijalizovane službe, koja u svakom momentu može zainteresovanom klijentu dostaviti potrebne informacije i pružiti pomoć u dizajnu i konstrukciji profila. Za izradu kompletne tehničke dokumentacije i naručivanje profila poželjno je dostaviti tehnički crtež. Ukoliko imate samo uzorak profila naši inženjeri će Vam uz minimalnu naknadu izraditi tehničku dokumentaciju.

Vremenski termini isporuke gotovih profila, u cilju uspešnih poslovnih relacija, svedeni su na svega nekoliko dana.

Na ovom linku možete preuzeti naše standardne uslove prodaje.

Pratite nas i na