TMTP

    PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

vent

TMTP sistem podkonstrukcije omogućava izradu ventilsanih fasada uz korišćenje raznih tipova veštačkih ili prirodnih obloga. Takođe, uz pomoć ovog sistema moguće je izvesti fasadne obloge od neprovidnog stakla ili fotonaponskih obloga namenjenih multimedijalnim i interaktivnim fasadama.

Sistem je projektovan za izradu ventilisane fasade sa aluminijumskom podkonstrukcijom, koja se sastoji od ankera pričvršćenih za noseću konstrukciju građevine, vertikalnih nosećih profila i podesivih (vidljivih ili nevidljivih) nosača fasadnih obloga. Cela podkonstrukcija omogućava regulaciju u sve tri ose, dok se obloge mogu podešavati tokom postavljanja, ili nakon završetka cele fasade. Jedna od posebnih odlika TMTP sistema su kotve dužine do 500mm, koje se mogu kombinovati sa ostalim VENT sistemima podkonstrukcija, i uz čiju primenu se može postići udaljenje fasadne obloge od nosivog zida do 650mm.

prozorivrata

  • Izuzetna fleksibilnost sistema.
  • Maksimalna dužina kotvi od 500mm uz izbačaj fasadne obloge do 650mm.
  • Veliki izbor fasadnih obloga.
  • Mogućnost podešavanja pojedinačnih polja.


Pratite nas i na