LINEAL aluminijum

  PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

prozorivrata

Tri različite dubine ugradnje od 54mm, 62mm i 77mm nude korisniku mogućnost izbora između 4 podsistema u skladu sa željenim i projektovanim potrebama u planiranoj eksploataciji prozora i vrata. Optimizovana toplotna izolovanost, kao bitan faktor komfora, postignuta je termo prekidom u vidu poliamidnih traka različitih širina od 16mm, 24mm i 39mm, i u direktnoj je zavisnosti od dubine ugradnje štoka.

Sistem THERM 77, kao tehnološki najkompleksniji, ima pojačana termička svojstva postignuta putem saćastih višekomornih poliamida, sunđerastih ispuna i koekstrudirane centralne zaptivke. U kombinaciji sa troslojnim staklom (Ug=0,5W/m²K) na prozoru ovog sistema može se postići minimalni koeficijent prolaza toplote kroz ceo prozor od Uw=0,96W/m²K predviđen za niskoenergetske zgrade.

prozorivrata

 • Lineal sistemi dolaze u četiri nivoa izolacije i tri dubine ugradnje: 54, 62 i 77mm
 • Podržane su ispune i staklo paketi od 8 do 68mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.

 

Preuzmite kataloge

prozorivrata

Sistem LINEAL ST 54 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 54mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor. Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu profila. Na ovaj način su postignute maksimalne sistemske termoizolacione karakteristike. Uf≈2,868W/m²K, odnosno Uw≈1,67W/m²K.

prozorivrata

 • Sistem LINEAL ST 54 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 8 do 45mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.

 

Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

fasade

Sistem LINEAL PLUS 62 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 62mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor.Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila. Na ovaj način su postignute maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈2,50W/m²K, odnosno Uw≈1,30W/m²K.

prozorivrata

 • Sistem LINEAL PLUS 62 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 8 do 53mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.

 

Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

vent

Sistem LINEAL THERM 62 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 62mm.Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor.Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila i dodate su posebne sunđeraste ispune unutar komora profila. Na ovaj način su postignute maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈2,00W/m²K, odnosno Uw≈1,1/m²K.

 

prozorivrata

 • Sistem LINEAL THERM 62 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 8 do 53mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm

 

Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

vent

Sistem LINEAL THERM 77 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 77mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor. Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila i dodate su posebne sunđeraste ispune unutar komora profila. Na ovaj način su postignute maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈1,40W/m²K, odnosno Uw≈0,96W/m²K.

 

prozorivrata

 • Sistem LINEAL THERM 77 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 23 do 68mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm

 

Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

Pratite nas i na