LINEAL BLOCK aluminijum

  PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

blocksva3.jpg

Postojeća energetski efikasna serija prozora i vrata LINEAL unapredjena je novom varijacijom sistema, BLOCK, koja nudi opciju skrivenog krila kao odgovor na zahteve svedenog modernog dizajna.

U ovom slučaju vizuelna razlika izmedju fiksnih i otvorivih polja ne postoji pa se time omogućuje minimalistički izgled prozorskih elemenata.
Opcija skrivenog krila primenjiva je sa sistemima Lineal Plus 62, Therm 62 i Therm 77.

Pored dizajna i termičke performanse najpopularnijeg Lineal sistema Therm 62 su poboljšane posebnim ispunama. Kao rezultat koeficijent energetske efikasnosti proizvoda je povišen na Uw= 1,1 W/(m²K).

prozorivrata

 • Sistem LINEAL BLOCK omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 5 do 65mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.

 

Preuzmite kataloge

profiliopstenamene

Sistem LINEAL BLOCK PLUS 62 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i skrivenim krilom, specijalno projektovanih za izradu prozora sa ugradnom dubinom štoka od 62mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor. Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila. Na ovaj način postignute su maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈2,60W/m²K, odnosno Uw≈1,20/m²K.

prozorivrata

 • Sistem LINEAL BLOCK PLUS 62 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 5 do 50mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm .

 

Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

katalozi

Sistem LINEAL BLOCK THERM 62 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i skrivenim krilom, specijalno projektovanih za izradu prozora sa ugradnom dubinom štoka od 62mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor. Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila i dodate su posebne sunđeraste ispune unutar komora profila. Na ovaj način postignute su maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈2,00W/m²K, odnosno Uw≈1,10/m²K.

prozorivrata

 • Sistem LINEAL BLOCK THERM 62 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 5 do 50mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.

 

Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

katalozi

Sistem LINEAL BLOCK THERM 77 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i skrivenim krilom, specijalno projektovanih za izradu prozora sa ugradnom dubinom štoka od 77mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor. Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila i dodate su posebne sunđeraste ispune unutar komora profila. Na ovaj način postignute su maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈1,40W/m²K, odnosno Uw≈0,83W/m²K.

prozorivrata

 • Sistem LINEAL BLOCK THERM 77 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 20 do 65mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.

 

Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

Pratite nas i na