Ventilisane fasade

  PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

vent

Nova dinamika

Koncept ventilirajućih fasada nastao je iz potrebe da se savremenoj izgradnji pruži mogućnost izrade fasada sa dugim životnim vekom, smanjenim troškovima održavanja i velikim stepenom komfora. Zbog svoje funkcionalnosti i jednostavne primene u praksi, ovaj tip fasada dobio je svoju najširu primenu kod velikih poslovnih objekata, gde se traži visok stepen prefabrikacije fasadnih elemenata u kombinaciji sa trajnim materijalima finalnih obloga.

Venitilirajuće fasade često se koriste i kao idealan i brz način da se stari objekti modernizuju i obnove na savremen način prema aktuelnim standardima u građevinarstvu, jednostavnim doda-vanjem nove obloge na sopstvenoj podkonstrukciji preko postojećih ranije izvedenih fasada.

Ovaj tip fasada, poput Tehnomarket VENT ili TMTP sistema, je naročito trajan i otporan na spoljašnje uticaje i nudi veliku mogućnost u arhitektonskom oblikovanju završnih površina na objektu. Ono sto ga posebno čini atraktivnim u primeni je veoma širok izbor tipova i materijala završne obloge u različitim bojama, dezenima i površinskim strukturama.

Preuzmite aktuelne kataloge

vent

Novo ime za savremene fasade

Ova grupa obuhvata sisteme aluminijumske podkonstrukcije sa oblogom koju čine ravno isečene ploče, koje se za podkonstrukciju vezuju vidnim ili skrivenim mehaničkim vezama i vezama hemijskih sredstava, odnosno lepljenja. Ova grupa pokriva širok spektar fasadanih materijala, a sistemi su RIVET, TACK, HIDE, STONE i CONTINUAL.

 • Raznovrsnost fasadnih obloga.
 • Moderan, minimalistički dizajn .
 • Jednostavna montaža.


vent

Unapređena tehnička rešenja

Ova grupa obuhvata pet sistema aluminijumskih podkonstrukcija gde oblogu čine kasete formirane isecanjem, žlebovanjem, savijanjem, imaju svoju dubinu i njihova mehanička veza sa podkonstrukcijom je najčešće potpuno skrivena. Materijali koji su zastupljeni kao obloga kod ove grupe su plastičniji i dozvoljavaju dodatnu obradu. U ovoj grupi se nalaze sistemi: BOX, SLIDER, BOLT, GASKET i FIT.

 • Visok stepen prefabrikacije.
 • Različite dizajnerske opcije .
 • Velika brzina montaže.


vent

Modularno rešenje za vaše fasade

TMTp sistem podkonstrukcije omogućava izradu ventilsanih fasada uz korišćenje raznih tipova veštačkih ili prirodnih obloga. Takođe, uz pomoć ovog sistema moguće je izvesti fasadne obloge od neprovidnog stakla ili fotonaponskih obloga namenjenih multimedijalnim i interaktivnim fasadama.

Sistem je projektovan za izradu ventilisane fasade sa aluminijumskom podkonstrukcijom, koja se sastoji od ankera pričvršćenih za noseću konstrukciju građevine, vertikalnih nosećih profila i podesivih (vidljivih ili nevidljivih) nosača fasadnih obloga. Cela podkonstrukcija omogućava regulaciju u sve tri ose, dok se obloge mogu podešavati tokom postavljanja, ili nakon završetka cele fasade.

 • Izuzetna fleksibilnost sistema.
 • Veliki izbor fasadnih obloga.
 • Mogućnost podešavanja pojedinačnih polja.


Pratite nas i na