Kompozitni paneli

    PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

full width nova

Kompozitni paneli

Španska kompanija ALUCOIL, članica Aliberico grupacije, jedan je od najvećih svetskih proizvođača metalnih kompozitnih panela (MCP – metal composite panels) sa primenom u građevinskoj, saobraćajnoj i reklamnoj industriji, sa najvećom ponudom boja, dezena i tekstura.

Larson® metalni kompozitni paneli predstavljaju brzo i jednostavno fasadno rešenje za najkompleksnije zahteve moderne arhitekture i kao takvi su najčešći izbor projektanata.

Kada se zahtevaju fasadni elementi velikih dimenzija, Larcore® paneli sa aluminijumskom saćastom ispunom su optimalan izbor zbog izuzetne krutosti i lakoće. Zahvaljujući tome, primenu nalaze i u železničkoj industriji i brodogradnji.

Signi® kompozitni paneli predstavljaju adekvatan odgovor na brze tokove koje diktira svet marketinga i zahvaljujući svojim performansama najčešći su izbor za reklame, toteme, znakovna obeležja i štampu.

Podkonstrukcija na koju se vezuju paneli ili formirane kasete je aluminijumska, poput Tehnomarket VENT ili TMTP sistema aluminijumskih podkonstrukcija za ventilisane fasade.

Kvalitet Alucoil-ovih proizvoda ogleda se u izuzetnim tehničkim i mehaničkim performansama koje su potvrđene brojnim evropskim i svetskim atestima renomiranih instituta: ETA (European Technical Assesment – važi u 34 države), EPD (Environmental Product Declaration), DIT, Avis Technique, LNEC, ITB, TZUS, BBA, DIBt, VKF, Opytnoe, Intertek North America, Incerc, Certifire (UK) i CODEMARK Australia/NZ.

Pratite nas i na